2010: Namibië

Veel kinderen in Rehoboth, Namibië missen elke vorm van zorg en liefde. Dit komt o.a. omdat ze geen ouders of verzorgers hebben, geen geld hebben en elke vorm van opvoeding missen. Het ontbreekt deze kinderen aan structuur in hun leven. Als deze problemen niet worden aangepakt, worden deze problemen overgebracht aan een volgende generatie met alle daarbij behorende gevolgen.

René Ruitenberg heeft samen met zijn vrouw Mirjam verschillende keren een bezoek gebracht aan Namibië. In 2007 ontmoetten zij in Rehoboth Magdalena Kanana. Zij trok zich het lot van (wees)kinderen in Rehoboth aan en had de zorg voor een aantal kinderen op zich genomen. Ze voedde hen op alsof het haar eigen kinderen waren, gaf hen onderwijs en vertelde hen over de Here Jezus. Helaas is Magdalena Kanana op 31 augustus 2009 overleden aan leverkanker. Rene en Mirjam zijn geraakt door de situatie in Namibië. Zij willen het werk van Magdalena graag voortzetten en (wees)kinderen onttrekken aan het milieu van armoede, aids en honger en hen bekend maken met een Vader die van alle kinderen houdt en voor hen wil zorgen. De van God ontvangen liefde is de drijfveer om samen met anderen het ‘René Kids Centre’ (RKC) in Rehoboth te starten.

De locale overheid heeft aan de stichting RKC grond ter beschikking gesteld (7800 m2). De bouwvergunning is verleend. De grond is bouwrijp gemaakt en, in samenwerking met de locale bevolking, is in mei 2009 begonnen met de bouw van het RKC. Er wordt volop gebouwd!

Wij willen hier heel graag ons steentje aan bijdragen!! In de zomer van 2010 zullen we met een groep van 57 enthousiaste mensen afreizen naar Rehoboth. Het bestuur van RKC kijkt erg uit naar onze komst en is al volop bezig met het opzetten van een gevarieerd programma. Onze aangeboden hulp wordt zeer gewaardeerd! Samen met René en andere medewerkers van het project zullen wij ons inzetten op verschillende gebieden. Zo zullen wij o.a. onze handen uit de mouwen gaan steken bij de bouw, hulp bieden bij het opzetten van en deelnemen aan evangelisatieacties en onze bewogenheid in woorden en daden tonen aan de (wees)kinderen en de locale bevolking. We zijn overtuigd van het belang van onze inzet voor dit project en hopen ook op uw (financiële) steun te mogen rekenen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.