Over de stichting

Stichting Diaconale Projecten Den Ham (KVK: 08216035) is in 2012 een zelfstandige stichting geworden, nadat zij in de jaren daarvoor een werkgroep was die onder de drie kerken van Den Ham viel. De stichting organiseert iedere 2 jaar een reis naar het buitenland, waarbij jongeren uit Den Ham (16-25 jaar) de handen uit de mouwen steken voor anderen, in navolging van Jezus.

Doelstelling en beleidsplan

Privacyverklaring

Verantwoording activiteiten

Via deze website, onze Facebook en Instagram pagina’s en via folders die huis-aan-huis verspreid worden doen wij verslag van onze activiteiten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Rianne Kroese (voorzitter)
Pieter J. Lok (secretaris)
Theo Lambers (penningmeester)
Gerben Ruiterkamp
Janneke Kuiper
Riek Rozenberg
Lisette Podde
Gerrit Binnenmars
Jordi Voort

Financieel verslag

Beloningsbeleid

Personen die actief zijn binnen of voor de stichting doen dit pro deo en ontvangen daarvoor geen vergoeding.

Contact

Stichting Diaconale Projecten Den Ham
t.a.v. Pieter J. Lok
Derckinck 8
7683WZ Den Ham

Bankgegevens

Bankrekening: NL77 ABNA 0595 0347 13
t.n.v. Stichting Diaconale Projecten Den Ham

ANBI

Wij zijn als “STICHTING DIACONALE PROJECTEN DEN HAM” geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan ons fiscaal aftrekbaar zijn.